Du vil nå få noen bakgrunns spørsmål om deg selv og tjenestemottaker.
Dersom du er pårørende til flere, svarer du på undersøkelsen med tanke på én tjenestemottaker om gangen.
Når du svarer på spørsmålene, ber vi deg gjøre det med de to siste årene i tankene, selv om tjenestemottaker kan ha mottatt tjenester i lengre tid enn dette.